Kredi Sorgulama | Kredi Hesaplama | Kredi Notu

Halk Bankası Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) size çalışma hayatınız sırasında birikim yaparak, emeklilik gelirine ek bir gelir sağlamanızı ve böylece sizin daha rahat bir emeklilik dönemi geçirmenizi hedefleyen, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı olarak oluşturulmuş özel bir emeklilik sistemidir.  Bu özel sistem, emeklilik döneminizde ikinci bir emeklilik hakkı elde etmenizi ve refah seviyenizi çalışma dönemindeki gibi korumanızı mümkün kılar. Bireysel Emeklilik Sisteminin zorunlu hale getirilme çalışmaları bu sistemi kişiler için daha önemli kılmaktadır.

Halk Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kullanmak amacıyla yaptığınız bireysel yatırımlarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunmaktadır. Birikimleriniz, sizin seçeceğiniz plan doğrultusunda yine sizin seçeceğiniz ve uzmanlar tarafından yönetilen fonlara yönlendirilir.

Halk Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl İşler?

Halk Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinizin bir hesapta toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu veya maaş olarak ödeme esasına dayalı olarak işler. Sistemden, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler yararlanabilir. Emekliliğe hak kazanılması için, 10 yıl süresince sistemde kalınması ve 56 yaşının doldurulması gerekmektedir. Emeklilik hakkını elde ettiğinizde, emeklilik hesabınızdaki birikimlerini ister toplu olarak isterseniz maaş şeklinde belirlediğiniz plana uygun olarak alabilirsiniz. Ayrıca birikimlerinizi yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.

Halk Bankası Bireysel Emeklilik sisteminde, 1 Ocak 2016’da devlet katkısı uygulaması başlatıldı. Bu uygulama başka hiçbir yatırım aracında bulunmamak ile birlikte sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek tutar yaptığınız sözleşmeye bağlı olarak, devlet katkısı hesabınızda biriktirilmektedir.

Devlet Katkısı Nedir?

Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşviki amacı ile oluşturulmuş, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaşmıştır.  Bu ödeme, devlet tarafından kişilerin bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacak olup haczedilmeyecek ve iflas masasına dahil edilemeyecektir.

Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %25 devlet katkı payı ödenecektir. Devlet katkısının üst limiti Brüt Asgari ücretin %25’i olarak belirlenmiş olup, kişinin birden fazla bireysel emeklilik hesabı olsa dahi, katkı miktarı Brüt Asgari ücretin %25’ini geçemez. Devlet katkısı, kişinin toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılmaktadır.

Katılımcı bireysel emeklilik hesabına ödemesini gerçekleştirildiğinde, bu ödeme miktarı Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) bildirilir, EGM tarafından hesaplanan devlet katkısı ilgili hesaplara, emeklilik şirketleri aracılığı ile aktarılır. Devlet katkısı, katılımcıların oluşturdukları bireysel emeklilik hesaplarının altında bir alt hesaba yatırılır.

Devlet katkısı, katılımcıların daha uzun süreler sistemde kalmasını amaçlaması bakımından, devlet katkı payının hak edilmesi ile ilgili kademeli bir yapı uygulanmaktadır. Bu yapıya göre:

 1. En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,
 2. En az 6 yıl kalan katılımcılar %35’ine,
 3. En az 10 yıl kalan katılımcılar %60’ına,
 4. 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduran katılımcılar devlet katkısının %100’üne hak kazanmaktadır.

Mevcut katılımcılara geçmişe dönük devlet katkısı ödenmemek ile birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2013 tarihinden önce yapılmış katkı payı ödemeleri için herhangi bir devlet katkısı olmayacaktır. Ayrıca tüm bireysel emeklilik katılımcıların vergi mükellefi olsun veya olmasın devlet katkısından yararlanabilmektedir.

Halk Bankası Bireysel Emeklilik Haklarınız

Halk Bankası Bireysel Emeklilik Sisteminde birçok seçenek sunmaktadır. Öncelikle bu sistemde, yılda 4 kere plan değişikliği ve 6 kere birikimlerinizin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarına veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için yalnızca değişiklik talebinizi, değişiklik tarihinden 2 gün önce şirkete bildirmeniz gerekmektedir.

Halk Bankası Bireysel Emeklilikte fon dağılım değişikliği yaparken, ödeyeceğiniz katkı payı tutarını, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi ve ödeyeceğiniz katkı payı tutarını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren Halk Bankasında en az 2 yıl kalma koşulu ile birikimlerinizi başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Söz konusu aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamı kapsayacak şekilde gerçekleştirilir.

Halk Bankası Bireysel Emeklilik sisteminden istediğiniz zaman ayrılma hakkına sahipsiniz. Fakat bu ayrılma sonucunda stopaj ve varsa giriş aidatı kesintisi yapılır. Halk Bankası, ayrılma talebinin ulaşmasından sonra 5 gün içerisinde işlemleri başlatır ve ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini hesap sahibinin e-posta adresine veya tanımlı posta adresine gönderir. Ayrılma talep formunu imzalanarak faks veya posta ile Halk Bankası’na gönderilmesi durumunda, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun Halk Bankası’na ulaştığı tarihten itibaren 20 iş günü içinde hesap sahibinin talep ettiği hesaba ödenmektedir.

Bunların yanı sıra Halk Bankası Bireysel Emeklilik teklif formunun imzalanmasından veya teklifin onaylanmasından itibaren 60 gün içinde katılımcının cayma hakkı vardır. Bu durumda yapılan tüm ödemeler, kesinti olmaksızın 10 gün içerisinde size iade edilir.

Halk Bankası, Halk Bankası Bireysel Emeklilik sistemi içerisinde yaptığınız tüm değişiklikleri en az 5 yıl süreyle gizli tutmaktadır.

Tüm bu hak ve talepler 01.01.2017’de gidilecek değişiklikle tekrar şekillenecektir. Otomatik katılım olarak adlandırılan bu sistem ile bireysel emeklilik zorunlu hale gelecektir.

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem: Otomatik Katılım

Uzun zamandır gündemde olan Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi 01.01.2017’de başlatılacaktır. Buna göre 45 yaşını doldurmamış (01.01.1972 sonrası doğmuş olmak) kamu ve özel sektör çalışanlarının otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmesini ve çalışanların tasarruf alışkanlarının artmasına yönelik başlatılacak sistemdir. SGK’dan tamamen ayrı olan bu sistem Özel Bireysel Emeklilik Sistemi’nin zorunlu hale getirilmesidir. Bu sistemle birikimler doğrudan çalışanların maaşından kesilecektir. İşverenler, çalışanları için herhangi bir ödeme yapmayacak yalnızca Otomatik Katılım Sistemi kapsamında bireysel emekliliğe dahil etmek ve katkı payı tutarını, maaşın çalışanın hesabına geçtiği günü takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine aktarmak ile yükümlü olacaklardır. Bu sistemin getirdiği yenilikler:

 1. Katkı payı çalışanın prime esas kazancının %3’ü olacaktır
 2. %25 devlet katkısına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere ek 1000 TL devlet katkısı
 3. Emeklilik gelir planı tercihinde %5 ek katkı olarak belirlenmiştir.

Sisteme giriş zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak sistemden ayrılabilirsiniz. Sisteme dahil edilme, çalışanların çalıştıkları şirketler tarafından gerçekleştirilecektir. Otomatik katılım, 100 ve üzeri çalışanı olan her kurumu dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Talep edilmesi durumunda, kesilen prim arttırılabilecektir. Sisteme girmek zorunlu olsa da sistemden cayma hakkınız bulunmaktadır. Kişiler sisteme girişleri yapıldıktan 2 ay içerisinde cayma haklarını kullanarak hiçbir finansal kayıp yaşamadan birikimlerini alabilmektedir. Cayma hakkını kullanmayan kişiler ise en fazla 1 yıl olmak şartı ile katkı payı ödemelerine ara verebilirler. Yeni sistemle emekli olmak için 10 yıl sistem içinde kalma ve 56 yaş koşulunun tamamlanması gerekmektedir.

Otomatik Katılım ile birlikte devlet katkısını hak edişte sistemde kalınan süreye göre değişiklikler olacaktır. İster % 25’lik katkı gerekse de ek 1.000 TL‘lik katkıyı hak etmenin süreleri şöyle olması planlanmaktadır:

 1. İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar hiçbir şekilde devlet katkısını alamayacaklar.
 2. 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin % 15’ini,
 3. 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar % 35’ini,
 4. 10 yılı tamamlayanlar % 60’ını alabilecekler.
 5. 10 yılı tamamlayıp bir de 56 yaşını dolduranlar devlet katkısının tamamını alıp, emekli olabileceklerdir.
 6. Mevcut BES’i olanlar ise Otomatik Katılım’a geçmeleri durumunda 1.000 TL’lik devlet katkısından yararlanabileceklerdir.

Halk Bankası Bireysel Emeklilik ile Geleceğinizi Planlayın

Halk Bankası Bireysel Emeklilik 8 çeşit planı kapsamaktadır. Size en uygun planı seçerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

Halk Plan

18 yaşından büyük olan tüm Halk Bankası müşterilerinin katılabileceği Halk Bankası Bireysel Emeklilik planıdır ve plan kapsamında asgari katkı payı 140 TL’dir.

Kampüs Plan

Hedef kitlesinin  18 – 25 yaş arası tüm üniversite öğrencilerin olduğu Halk Bankası Bireysel Emeklilik planıdır. Bu plan kapsamında asgari katkı payı 50 TL olarak belirlenmiştir.

Halk Premium Emekl Planı

18 yaşından büyük olan tüm Halk Bankası müşterilerinin katılabileceği Halk Bankası Bireysel Emeklilik planıdır. Planın asgari katkı payı 500 TL’dir.

Ayrıcalıklı Emeklilik Planı

18 yaşından büyük olan tüm Halk Bankası müşterilerinin katılabileceği Halk Bankası Bireysel Emeklilik planıdır. Devlet katkısından azami seviyede faydalanılması  adına hazırlanan bu  planı ile asgari katkı payı tutarı 1.647 TL’dir.

Duru Plan

Tüm Halk Bankası müşterilerinin yararlanabileceği Halk Bankası Bireysel Emeklilik planıdır. Bu plan kapsamında asgari katkı payı 140 TL’dir.

KOBİ-Esnaf Plan

18 yaşından büyük olan tüm Halk Bankası Kobi müşterilerinin katılabileceği Halk Bankası Bireysel Emeklilik planıdır. Bu plan kapsamında asgari katkı payı 140 TL’dir.

Grup Emeklilik Planı ve İşveren Grup Emeklilik Planı

Bu Halk Bankası Bireysel Emeklilik planlarından yararlanabilmek ve bilgi almak için Halk Bankası ile birebir görüşmeniz gerekmektedir.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Footer açıklama yazısı. Bu alan tema ayarlarından değiştirilebilmektedir.